چه دستگاهی برای چاپ تاریخ تولید و انقضا مناسب است ؟

دستگاه های جت پرینتر ریزنگار و دستگاه های جت پرینتر دستی

با توجه به سرعت خط تولید و میزان نیاز به فاصله چاپ از محصول ، شما برای چاپ تاریخ تولید و انقضا به یکی از این دونوع دستگاه نیازمندید

اگر سرمایه اولیه کمی دارید و تعداد و سرعت خطوط تولید شما کم است میتوانید جت پرینتر دستی انتخاب کنید .

و جت پرینتر ریزنگار یا cij که نیازمند هزینه اولیه بالا دارد ولی در دراز مدت هزینه مواد مصرفی و هزینه جوهر کمتری خواهد داشت.