عرض چاپ جت پرینتر چقدر است ؟

عرض چاپ جت پرینتر ریزنگار از یک سانتیمتر تا پنج سانتیمتر است . عرض چاپ به معنای ارتفاع چاپ نیز می باشد . بنابراین یک جت پرینتر ریزنگار توانایی چاپ 1-5 سانتیمتر را بر روی محصولات دارد.