طول چاپ جت پرینتر چقدر است ؟

در طول چاپ جت پرینتر یا درازای چاپ جت پرینتر ریزنگار محدودیتی وجود ندارد . شما میتوانید با بالاترین سرعت ممکن نوشته خود را با هر مقدار روی محصول خود چاپ کنید .