تعداد چاپ جت پرینتر چند محصول است ؟

تعداد چاپ محصولات بستگی به عوامل متعددی دارد . به طور مثال چند سطر کارکتر روی محصول خود دارید یا اینکه چه تعداد کارکتر در هر سطر میخواهید چاپ شود .جت پرینتر ریزنگار بسته به نوع و مدل خود ظرفیت جوهر مشخصی دارد که بعضی از آنها 800 سی سی ظرفیت جوهر ، بعضی 500 سی سی ، و بعضی یک لیتر جوهر ظرفیت دارد . بنابراین اینکه میزان دقیقی از تعداد چاپ را از جت پرینتر بگوئیم کمی غیر حرفه ای می باشد . اما این مورد که چند صد هزار کارکتر چاپ میکند بدیهی است . و برای محصولاتی که دو سطر ساده که دارای تاریخ تولید و انقضا هستند حدود 10000 محصول چاپ میزند.